Category: יודאיקה

גם ביופי יתכן דופי - מזוזות מעוצבות

בתי מזוזות בין שהן בתי מעוצבות או שלא מהוות אלמנט מחייב בכל בית יהודי בשר הוא. לא משנה אם הבית ממוקם בישראל או בגולה חובת התקנת מזוזה היא חובת כל יהודי באשר הוא. מזוזות מעוצבות מהוות אלמנט בעל נוכחות במיוחד כאשר השימוש הוא בדלת הראשית בבית.

Share